Techniques ↓

Per theme we decide which treatment techniques will be most effective. I work with scientifically proved techniques like Cognitive Behavioral therapy, EMDR, Mindfulness, Exposure, Voice Dialogue, Acceptance and commitment therapy. If wished I share some yoga insights and exercises.  After each session we decide the homework. The most important component is to set very specific goals and actions.

Per thema wordt bepaald wat de beste combinatie van behandeltechnieken is. Er wordt gewerkt met wetenschappelijk onderbouwde behandeltechnieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Voice Dialogue, Acceptance and Commitment Therapie, Mindfulness en Exposure. Indien gewenst worden yoga inzichten en oefeningen gegeven. Na afloop van elke sessie bepalen we een huiswerkopdracht. De belangrijkste component is het concreet maken van doelen en acties.